Insider threat training voor professionals

Bel ons: +31 6 43 874 565

Insider threat

Insider threat is een complex begrip waaraan geen logisch proces ten grondslag ligt. Om dit goed te kunnen begrijpen is het noodzakelijk dat u ‘out of the box’ denkt.

Teamwork

Het bestrijden van insider threat is teamwork. Het is een samenspel van een daartoe speciaal samengesteld 'Insider Threat Team' . 

Het team bestaat uit leidingevenden en specialisten afkomstig uit de disciplines HR (P&O), security, IT/Cyber en een jurist. Het team voert zijn werkzaamheden uit onder de directe verantwoordelijkheid van het management. 

Teamwork is belangrijk voor het ontwikkelen van een eenduidig insider threat beleid voor de organisatie. Het is een voorwaarde om incidenten op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen, en deze vervolgens reglementair af te handelen. Als onderdeel van dat beleid moet naast rapportage ook gedacht worden aan het vaststellen en beheren van de essentiële informatie. Incidentmanagement en veiligheidsbewustzijn van het personeel zijn van belang om nieuwe incidenten te voorkomen. Waarnemen en melden van afwijkend gedrag zijn hierbij essentieel. 

insider_threat-kill-chain-proces

Een vraag? Stuur ons een e-mail